Photo By Ingo Joseph
הועלו לאחרונה
ילדים ונוער
קהילות וחברה
שירות צבאי ואזרחי
אזרחים ותיקים
צרכים מיוחדים
חירום ואסון
עולים ותושבים
קיימות וסביבה
המתנדבים שלנו
אותות והוקרה
תרבות וחינוך
בריאות
התיישבות
מדיניות ההתנדבות
מדיניות ההתנדבות
2019 הקמת רשת ההתנדבות הישראלית 2015 יום התנדבות משפחתית - פעם ראשונה 2013 מחקר ראשון על התנדבות בחירום 2013 הקמת פורום מנהלי ההתנדבות הישראלי 2012 הקמת והפעלת מיזם ההתנדבות הישראלי 2011 אות קהילה מתנדבת בכנסת פעם ראשונה 2009 מוקמת תת הועדה, בשולחן העגול בנושא התנדבות 2007 יום המעשים הטובים הראשון 2006 הוקם המרכז לחקר הפילנתרופיה והח"א באוניברסיטה העברית 2006 ארגון מעלה - אחריות תאגידית 2001 מתנדבים כדרך חיים - שנת 53 למדינה 1998 הקמת מעלה, לקידום אחריות תאגידית בישראל 1997 הוקם המרכז לחקר המגזר השלישי באונ' בן גוריון 1993 הקמת תוכנית עמ"ן, עיר מתנדבת נוער 1982 מלחמת לבנון השנייה, התנדבות 1981 הקמת תכנית לקידום התנדבות מחויבות אישית במשרד החינוך 1978 הקמת "המשמר האזרחי", יחידת המתנדבים של משטרת ישראל 1976 ספר ראשון בישראל על נושא ההתנדבות 1976 הקמת המועצה הלאומית להתנדבות 1976 חוק ביטוח מתנדבים 1975 מחקר ראשון על התנדבות בישראל, יוחנן וליס 1974 ידיעון מרכז לשרותי התנדבות 1974 קריאה להתנדבות, משרד ראש הממשלה
הועלו לאחרונה

70 שנות התנדבות ישראלית
מסע על ציר הזמן

1948
1956
1982
1993
1996
2014
2016
להוספת סרטון
dfgdfgdfg